حساب توییتر “Shiba Inu Burn” تجربه‌ی تعلیق را تجربه کرده است. طبق این خبر “Shib burn” گفت که پورتال توسعه دهنده‌ی توییتر به نقض قوانین و سیاست‌های توییتر توسط برنامه‌ی او اشاره کرده است و از آنجا که حساب توییتر “Shib burn”  با جامعه‌ی رمزارزها ارتباط خوبی دارد و در این زمینه فعالیت می‌کرده، به طور ناگهانی معلق شده است. این تعلیق توجهات زیادی را به خود جلب کرده زیرا صاحبان حساب در تلاش برای دریافت کمک و حل مشکل خود به افراد مؤثری مانند: “ایلان ماسک” و “لیندا یاکارینو”، مدیرعامل جدید توییتر، پیام فرستاده‌اند.

حساب “Shib burn” به دلیل درگیری و به روزرسانی‌هایی که مربوط به رمزارز شیبا است، موفق به جلب توجه چشم‌گیری در میان جامعه‌ی رمزارزی، به ویژه نرخ سوخت و ساز شیبا شده است.

“Shib burn” همچنین گفت که پورتال توسعه دهنده‌ی توییتر به نقض قوانین و سیاست‌ها توسط برنامه‌اش اشاره کرده است. عللاوه بر این ذکر کرده که ایمیلی حاوی اطلاعات تکمیلی برایشان ارسال شده بود، اما هنوز آن را دریافت نکرده‌اند. ضمنا، در تلاش برای ارسال تیکت پشتیبانی با مشکلاتی مواجه شده‌اند، زیرا هیچ فرمی برای آنان ظاهر نمی‌شود.

بیشتر مطالعه کنید:  تغییرات بنیادی در توسعه ارز دیجیتال CELO

این تعلیق ناگهانی باعث بروز شایعات و بحث‌های فراوان در میان جامعه‌ی رمزارزی شده است به گونه‌ای که اکنون بسیاری از افراد، شفافیت و سازگاری روش‌های نظارت توییتر را مورد سؤال قرار داده‌اند.

https://cointelegraph.com/news/shiba-inu-burn-twitter-account-experiences-suspension