سلب مسئولیت: سود و زیان معاملات کاملا بر عهده شما بوده و در این مطلب تنها قصد راهنمایی و مشخص…