تحلیل تکنیکال قیمت متیک MATIC (27 آبان 1402) تحلیل هفتگی قیمت متیک پالیگان قیمت ماتیک در تایم فریم هفتگی، به…